top of page
AdobeStock_257077315.jpeg

Skręcenia, zwichnięcia, złamania

Ból jest nieuniknionym następstwem urazu. Jego natężenie zależy od rozległości i ciężkości urazu oraz jego lokalizacji.

Rozróżniamy następujące rodzaje urazów kończyn:

SKRĘCENIE czyli naciągnięcie lub naderwanie aparatu więzadłowo – torebkowego stawu.

Przyczyną skręcenia jest przekroczenie fizjologicznego ruchu w stawie, które można podzielić na 3 stopnie:

  1. naciągnięcie struktur okołostawowych

  2. naderwanie struktur okołostawowych: mięśnie, torebka stawowa, więzadła

  3. zerwanie struktur okołostawowych           

 

ZWICHNIĘCIE czyli przemieszczenie jednej powierzchni stawowej w stosunku do drugiej.

ZŁAMANIE czyli przerwanie ciągłości kości

Bóle pourazowe powstałe w wyniku skręcenia, zwichnięcia czy złamania są to objawy bólowe wynikające z uszkodzenia tkanek

na skutek urazu.

W większości przypadków prawidłowo prowadzone postępowanie przeciwbólowe oraz proces naturalnego zdrowienia sprawiają,

że ostry ból zwykle zanika po upływie kilku bądź kilkunastu dni. Niestety w przypadku nieskutecznej terapii przeciwbólowej utrzymujący się ostry ból powoduje narastanie zmian patofizjologicznych i ostra postać bólu może się przekształcić w przewlekły zespół bólowy.

Terapia manualna stosowana w przypadku bólu pourazowego powstałego powstałe w wyniku skręcenia, zwichnięcia czy złamania

ma za zadanie zmniejszenie dolegliwości bólowych, usuwanie zaburzonych wzorców ruchowych oraz cofnięcie podstawy patologicznych kompensacji jakie nastąpiły w wyniku urazu.

Projekt Świadoma fizjoterapia

bottom of page