top of page
IMG_6636.jpg

Pierwsza wizyta

W momencie pierwszego kontaktu, pacjent pytany jest o rodzaj problemu i w zależności od potrzeby kierowany do lekarza w celu wykluczenia możliwych przeciwwskazań do rehabilitacji.

W przypadku braku przeciwwskazań rozpoczynamy fizjoterapię, która jest dostosowana

do indywidualnych potrzeb chorego.

Przebieg pierwszej wizyty:


1. Wywiad,
2. badanie,
3. plan fizjoterapii,
4. zalecenia,
5. ustalenie częstotliwości spotkań.

Na pierwszą wizytę należy przygotować posiadaną dokumentację medyczną, w tym:


1. zapis rezonansu magnetycznego (MRI)
2. zapis tomografii komputerowej (TK),
3. wyniki badania USG,
4. karty choroby,
5. wypisy ze szpitala,
6. wyniki badań laboratoryjnych i innych, które wspomogą postawienia wstępnej diagnozy i wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań do dalszej terapii.

W toku terapii fizjoterapeuta pozostaje w stałym kontakcie z lekarzami, konsultując stan Pacjenta.

Na pierwszą wizytę proszę zabrać ze sobą wygodne lub strój sportowy.

Projekt Świadoma fizjoterapia

bottom of page